ביקורת תאגידים והכנת דו”חות שנתיים

הפירמה משמשת כרואת חשבון של כ- 300 חברות, חברות אלו כוללות בין השאר חברות בנות של חברות ציבוריות בתחום המחשבים, חברות בתחום התעשייה והתיירות, בתי מלון, חברות קבלניות העוסקות בבניית מאות יחידות דיור ברחבי הארץ, רשתות שווק הפועלות ברחבי הארץ ועוד.