פעילות המשרד מתמקדת בתחומים הבאים :

 

א. ביקורת תאגידים והכנת דו”חות שנתיים.

ב. ייעוץ וכן מתן חוות דעת לבתי משפט בנושאים חשבונאיים, כלכליים ונושאי מיסים

ג. עבודות כלכליות.

ד. ביקורת פנים.

ה. ביקורת חקירתית.

ו. ביקורת ברשויות מקומיות, מוסדות ציבור, ומשרדים ממשלתיים.

ז. בדיקת שווי חברות עבור לקוחות המשרד למטרת השקעה או מימוש.

ח. קיום בוררויות.

ט. ייצוג תאגידים זרים בארץ .

י. הכנת תוכניות עסקיות.

 

למשרד קהל לקוחות מגוון המונה מאות עסקים, בכל מגזרי הפעילות הכלכלית, מוסדות ציבור, עמותות, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וכיו”ב.

להלן הרחבת התאור של פעילות המשרד :

א. ביקורת תאגידים והכנת דו”חות שנתיים:

הפירמה משמשת כרואת חשבון של כ- 300 חברות, חברות אלו כוללות בין השאר חברות בנות של חברות ציבוריות בתחום המחשבים, חברות בתחום התעשייה והתיירות, בתי מלון, חברות קבלניות העוסקות בבניית מאות יחידות דיור ברחבי הארץ, רשתות שווק הפועלות ברחבי הארץ ועוד.

בנוסף, הפירמה משמשת כרו”ח של כ – 60 עמותות וחברות לתועלת הציבור.

 

ב. ייעוץ בנושאים חשבונאיים, כלכליים ונושאי מיסים

אנו עוסקים במתן שרותי ראית חשבון הכוללים בין השאר ביקורת דו”חות כספיים, הכנת דו”חות רבעוניים, תכנון מס, ניתוח תוצאות פיננסיות וייעוץ בתחום העסקי.

הנסיון של המשרד ושל השותפים בן למעלה מ- 25 שנה והקרבה לתחומים העסקיים השונים בארץ ובחו”ל מאפשרים המצאת שרותים מגוונים בתחומים העסקיים השונים. המגע הישיר והמתמשך עם שלטונות מס ההכנסה, נציבות מס ההכנסה ופקידי השומה השונים מאפשר מתן שרותים וייעוץ בענייני מיסים שוטפים ותכנון מס ברמה הטובה ביותר.

משרדנו עוסק בהכנת בקשות להקמת מפעלים מאושרים בתחומי התעשייה והתיירות כולל לווי הבקשות עם משרדי הממשלה השונים, הכנת דו”חות עסקייים ומעקב עד לקבלת האישורים של הגורמים המוסמכים.

משרדנו עוסק במתן חוות דעת בעניינים חשבונאיים ובענייני מיסים לבתי משפט ולעורכי דין.

 

ג. עבודות כלכליות

לפירמה מחלקה כלכלית העוסקת בביצוע עבודות כלכליות במגוון נושאים, כגון:

– הכנת חוות דעת כלכליות לבתי משפט.

– בחינה כלכלית של פעילות תאגידים גדולים, לצרכי השקעות ו/או התנהלות.

– בדיקות כלכליות של התקשרויות, בעיקר עבור משרדי ממשלה.

 

ד. ביקורת פנים

משרדנו עוסק במתן שרותי ביקורת פנים לגופים מסחריים ולמוסדות ציבור. בתחום זה למשרדנו ניסיון בביקורת פנים מול גופים אוניברסיטאיים , עמותות העוסקות בקידום שירותי חברה ורווחה ועמותות עירוניות וכן ועדות תיכנון ובנייה וגופים ציבוריים.

 

ה. ביקורת חקירתית

משרדנו עוסק בהכנת דו”חות מיוחדים, במיוחד עבור משרדי עורכי דין ובתי משפט בהם נבחנים נושאים שונים הקשורים בניהול העסק, כגון שווי העסק, אמינות נתונים, בדיקות הקשורות בטוהר מידות, סבירות תוצאתית של פעילות העסק וכד’.

הביקורת כוללת הכנת חוות דעת עד מומחה והופעה בבתי משפט.

 

ו. ביקורת ברשויות מקומיות,מוסדות ציבור ומשרדי ממשלה

משרדנו עוסק במתן שרותי ביקורת לרשויות המקומיות החל משנת 1993. במסגרת ביקורת זו, משרדנו שימש כרואה חשבון במשך 4 שנים של מועצה אזורית גדולה והחל משנת 1997 של עיריות, בין הגדולות בארץ.

משרדנו משמש כרואה חשבון של מספר רב של מוסדות ציבור ומוסדות שלא למטרת רווח, מוסדות אלו פועלים במסגרת החינוך, הדת והתרבות, גם בתחום זה למשרדנו נסיון נרחב שכלל בין השאר גופים אוניברסיטאיים, מוסדות דת גדולים ומוסדות חינוך ידועים. אחד השותפים משמש באורח וולונטרי כדירקטור בגוף ציבורי גדול בירושלים. השרותים בתחום זה מתמקדים הן בתחום המעמד הציבורי של הגופים והן בנושאי מיסוי הקשורים במוסדות ציבור.

משרדנו נותן שרותי ביקורת לחברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה שונים, ביניהם משרדי הבריאות, התמ”ת, המשפטים, הפנים ושרותי הדת.

 

ז. בדיקת שווי חברות עבור לקוחות המשרד

אחד השרותים החשובים שמשרדנו מספק ללקוחות הינו בדיקת שווי של חברות עבור לקוחותינו. משרדנו עסק בין השאר בבדיקת שווי חברה ציבורית גדולה בבעלות ממשלתית אשר הופרטה וכן בדיקה שוטפת של שווי חברות לצורכי השקעה או לצורכי מציאת משקיעים אסטרטגיים עבור לקוחותינו.

 

ח. קיום בוררויות

משרדנו משמש כבורר בעיקר בנושאים כלכליים הקשורים בקביעת חלקם של שותפים בשותפויות ושל קביעת שווי של עסקים שונים.

ט. יצוג תאגידים זרים בארץ

משרדנו משמש כנציג וכנאמן של מספר רב של לקוחות מחו”ל בעיקר מארה”ב, גרמניה, איטליה ואוסטרליה, הן בתחום העיסקי והן בתחום הציבורי.

במסגרת זו אנו משמשים כמיופי כח עבור הלקוח ועוסקים בתכנון המס של עסקו, בניהול עסקיו בארץ ובהגשת הדו”חות הכספיים שלו. יצוג זה הינו בעיקר בתחום מתן שירותים למטוסים, נדל”ן ורשתות שווק מזון מהיר.

י. הכנת תוכניות עסקיות

הנסיון והידע הכלכלי של צוות המשרד מאפשר למשרדנו לעסוק בהכנת תוכניות עסקיות, משרדנו ערך בין השאר תוכניות עסקיות לצורך הקמת מפעלים בארץ ובחו”ל בתחום התעשיה, התיירות והמזון.

מלבד הכנת התוכניות עצמן עוסק משרדנו בסיוע במציאת משקיעים למפעלים חדשים בארץ ובחו”ל.

נשמח לעמוד לרשותכם לצורכי הבהרות נוספות.